Product

Alan Membership

De Alan-ervaring.

Verzekeringen

Eindelijk digitaal, transparant en bliksem snel.

Voor onze leden
We zijn er om te helpen
De Alan-ervaring. 
In één simpele app.
Download de Alan App
Aanmelden
Ontdek onze health plansOntdek onze health plans

   Wat is individuele verderzetting?

   In geval van verlies van de dekking van uw collectieve professionele ziekteverzekering voor welke reden dan ook kunt u een individuele hospitalisatieverzekering afsluiten. Er zijn in dat geval geen medische formaliteiten of wachttijden van toepassing, op voorwaarde dat u (eventueel samen met gezinsleden) gedurende de laatste 2 jaar ononderbroken verzekerd geweest bent.

    Inhoudstafel

   Wat is mijn premie bij individuele verderzetting?

   De premie voor individuele voortzetting is gebaseerd op de leeftijd op het moment van toetreding tot de individuele verzekering. Het is belangrijk om te weten dat de individuele premie gewoonlijk hoger is dan de premie die u had als onderdeel van een collectieve polis.

   Hoe zit het met mijn waarborg?

   De individuele voortzetting zal minstens gelijkaardige waarborgen bevatten op vlak van:

   • Vrijheid van kamerkeuze

   • Terugbetalingsformules

   • Aanwezigheid pre-post dekking

   • Aanwezigheid dekking ‘zware ziekten’

   Wat is voorfinanciering?

   Wanneer je op pensioen gaat kan het verschil tussen de individuele premie en de collectieve premie aanzienlijk zijn. Dit komt onder meer doordat de collectieve premie doorgaand berekend is op basis van de gemiddelde leeftijd van alle werknemers van jouw bedrijf. Wanneer je op pensioen gaat, zal jouw leeftijd doorgaans hoger zijn dan het gemiddelde.

   Met een wachtpolis financier je op voorhand een deel van de toekomstige premies voor jouw individueel hospitalisatieplan. Je betaalt maandelijks en ononderbroken een individuele premie voor je wachtpolis, berekend op jouw leeftijd bij aanvang van die wachtpolis. Wanneer je dan later de dekking van jouw collectief hospitalisatieplan verliest, zal het reeds gespaarde bedrag aangewend worden om de individuele hospitalisatieverzekering tegen een verlaagde premie aan te bieden, berekend op basis van de leeftijd die je had bij aanvang van je wachtpolis.

   Opgelet

   • De premies in geval van pensionering zullen niet gelijk zijn aan de premies die van toepassing zijn op het moment van afsluiting van de polis. De premies worden namelijk geïndexeerd om rekening te houden met inflatie.

    • Ter illustratie: over een periode van 25 jaar zal de premie iets meer dan verdubbelen indien we uitgaan van een inflatie van 3% per jaar.

   • Bovendien moet je er rekening mee houden dat in geval van stopzetting van de wachtpolis alle gestorte premies verloren gaan.

   Geïnteresseerd in een voorfinanciering?

   Alan heeft momenteel geen aanbod van voorfinanciering producten. Het aanbod op de Belgische markt is beperkt. De mutualiteit Helan biedt een voorfinanciering product aan, genaamd Hospitalia Continuiteit Wachtpolis. Je kan de maandelijkse premie berekenen via hun website.