Over Ons

   Samen een playbook ontwikkelen op basis van gedeelde waarden.

   Een gezond bedrijf bouwen vereist een sterke visie en waarden die de hele organisatie ondersteunen. We geloven dat er enkele essentiƫle ingrediƫnten zijn voor een gezond bedrijf.

   Deze waarden zijn geen 'regels', maar eerder een constant evoluerend kader gebaseerd op ons onderzoek en gesprekken met onze Healthy business trailblazers.

   De
   Healthy
   Business
   waarden.

   Dit zijn de waarden waarvan wij geloven dat ze essentieel zijn voor het bouwen van een gezond bedrijf.

   Klanten voorop

   Prioriteit geven aan de belangen van leden en hen verrassen met uw service of product.

   Ongelimiteerde ambitie

   Mik op de maan en werk dan achterwaarts om te bepalen hoe je daar komt.

   Iedereen is eigenaar

   Van 'werknemers' 'eigenaren' maken

   Radicale transparantie

   Maak informatie schriftelijk & openbaar.

   Persoonlijke groei

   Investeer in medewerkers & teamgroei.

   Klanten voorop

   Leden eerst zetten, team als tweede, aandeelhouders als derde.

   Bij het nemen van een beslissing prioriteren we de ervaring van onze leden. We volgen hun betrokkenheid, tevredenheid en geluk op de voet door hun behoeften te bespreken, hun verhalen in onze interne documentatie te delen en om feedback te vragen.

   We zorgen ervoor dat ethiek altijd wordt nageleefd, zelfs als het ons bedrijf, mensen of investeerders kost.

   Limiet: Dit betekent niet dat "de klant altijd gelijk heeft": we erkennen onze fouten en blijven verantwoordelijk, maar we komen op voor leden die ons niet met respect behandelen.

   Streven om onze leden te plezieren.

   We streven ernaar om elke interactie met onze leden een memorabele ervaring te maken die geweldige emoties oproept, zoals plezier, tevredenheid of geluk.

   We zijn vriendelijk en empathisch, besteden aandacht aan details (onze e-mails hebben altijd een kleine grap of woordspeling) en bieden altijd meer dan wat er wordt verwacht.

   De privacy van onze leden prioriteren

   We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze missie te vervullen, en als het de ervaring van onze leden niet kan verbeteren, vermijden we het verzamelen ervan.

   We zijn toegewijd aan het behoud van het vertrouwen van de leden en hebben een gespecialiseerd team om ervoor te zorgen dat gegevensprivacy een kernuitdaging is bij elke productbeslissing.

   Ongelimiteerde ambitie

   Schieten naar de maan, dan achterwaarts werken om het doel te bereiken

   We bouwen voor de lange termijn: we verbeelden ons de uitkomst van onze beslissingen, wat ons helpt onze eetlust te bepalen, het niveau van investering te kalibreren, en te streven naar durf en creativiteit in onze dagelijkse missies.

   We erkennen dat innovatieve ideeƫn vaak mislukken, maar door de lessen van die mislukkingen op te slaan, helpen ze ons te groeien.

   Missie eerst & excellentie cultiveren

   We streven ernaar om onszelf regelmatig "te ontslaan" van onze huidige taken, zodat we voldoende automatiseren, groeien en delegeren.

   We waarderen impact boven gewerkte uren of aanwezigheid op kantoor en vertrouwen ons team om hun werk zo te organiseren dat hun concentratie en efficiƫntie gemaximaliseerd worden.

   We zijn missie-eerst, en gebruiken de missie om te beslissen over strategische richtingen, product- of interne organisatiekwesties, en betrekken het hele team bij het schrijfproces van de missie.

   De beste mensen inhuren en ontwikkelen en hen voorbereiden op succes

   We delen eigendom met alle werknemers en hebben een transparant salaris & eigendomsschema op basis van niveaus.

   We beperken mensen niet tot zeer rigide posities en vertrouwen erop dat ze zich concentreren op het gebied waar ze de grootste impact kunnen hebben door interne mobiliteit aan te bieden.

   We gebruiken de Keeper Test (van Netflix) om te beoordelen of mensen nog steeds goed bij het bedrijf passen, en stellen zeer hoge aannamestandaarden. Als de beslissing wordt genomen om uit elkaar te gaan, bieden we genereuze vertrekvergoedingen en ondersteuning bij het vinden van volgende stappen.

   Niet bang zijn voor tegendraadse ideeƫn

   We bestrijden de "verkeerde" expertise door te vragen naar specificiteit, data te gebruiken om betere beslissingen te nemen, gemotiveerde redenering te bestrijden en vanuit eerste principes te denken.

   We betwisten argumenten van autoriteit, vermijden consensus-gebaseerde besluitvorming en stimuleren creatief contrair denken om superieure prestaties te hebben en af te wijken van het gedrag van de massa, maar we dwingen het niet af.

   ā€Limiet: We omarmen alleen contrair gedrag als het wordt ondersteund door gezond verstand, en we zoeken actief naar ideeĆ«n van andere bedrijven, industrieĆ«n en academische velden om onze aannames uit te dagen en te leren om te voorkomen dat we een "niet-uitgevonden-hier-syndroom" ontwikkelen.

   Focussen op Ć©Ć©n A+ probleem totdat dit ene probleem is opgelost

   We hanteren een "never give up" standaard en nemen geen nee als antwoord; we vechten voor aanwervingen waar we van houden, voor regelgevingswijzigingen, en om de waarde van ons product aan te tonen.

   Elke week definiƫren we onze wekelijkse doelstellingen en ons A+ probleem, dat is het enige 'to-do' item dat de grootste impact heeft op het bedrijf, en we focussen ons erop totdat het is overwonnen.

   ā€Limiet: Klaar is beter dan perfect. We streven naar uitmuntendheid zonder ons te concentreren op onnodige details en prioriteren meedogenloos.

   Iedereen is eigenaar

   Van 'werknemers' 'eigenaren' maken

   We machtigen iedereen om beslissingen te nemen en te handelen als aandeelhouders, en geven hen de vrijheid om beslissingen te nemen en te delen in de beloningen van hun succes. We handelen allemaal als verlichte despoten, ongeacht de anciƫnniteit of de titel.

   Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar acties

   We ondersteunen elkaar en nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze taken. We begrijpen dat elke beslissing die we nemen, hoe klein ook, impact heeft op het bedrijf.

   Elke werknemer is een manager

   Iedereen heeft het recht om de koers van het bedrijf te bepalen. We stimuleren iedereen om een leiderschapsrol op zich te nemen en zijn of haar mening te delen, ongeacht hun positie.

   Radicale transparantie

   Publiek-eerst

   We streven naar transparantie door alle informatie toegankelijk te maken, deze te organiseren en te synthetiseren tot gestructureerde kennis, en documenten intern breed en systematisch te delen.

   Het openbaar delen van de problemen waar we tegenaan lopen, stimuleert samenwerking en opent het gesprek. Het documenteren en archiveren van alle stappen die we binnen het bedrijf zetten, stelt ons in staat om informatie op te schalen en herhaling van fouten te voorkomen.

   Limiet: In sommige specifieke gevallen (bijv. vertrekken) kunnen we om juridische en persoonlijke redenen slechts gedeeltelijk transparant zijn.

   Schriftelijk-eerst

   We zijn een schriftelijk-eerst bedrijf waarbij alles wat niet geschreven is, niet als "officieel" wordt beschouwd om ervoor te zorgen dat iedereen, van degenen die niet in de kamer zijn tot toekomstige medewerkers, van de informatie kan profiteren.

   We werken asynchroon vanaf elke locatie volgens de tijdlijn die voor ons het meest efficiƫnt is, met zorg en aandacht voor degenen die hun dag rond verschillende tijdlijnen structureren. Dientengevolge vermijden we vergaderingen waar mogelijk of delen we aantekeningen openbaar.

   De waarheid vertellen, zelfs als het pijn doet

   In het geval van slecht nieuws of slechte prestaties, ondergaan we de gevolgen door de feiten vroegtijdig openbaar te maken, de redenen uit te leggen die tot die situatie hebben geleid, verantwoordelijkheid te nemen en de beste oplossing voor het bedrijf voor te stellen, ongeacht hoe moeilijk het is (bijv. uit elkaar gaan, een project stopzettenā€¦). Dit vereist moed en oordeel, maar stelt ons in staat om gevolgen collectief te anticiperen en te beheren.

   Persoonlijke groei

   Anderen prijzen

   We beginnen vanuit de sterke punten van mensen en prijzen hen, vragen hen te delen over hun impact, erkennen hun hulp over een bepaald onderwerp en we tolereren geen Briljante Eikels.

   Zelfverbetering en anderen helpen groeien

   We streven ernaar om nieuwe vaardigheden te leren en onszelf te pushen om kerncompetenties te verwerven door boekenaankopen te dekken; samenvattingen van boeken te delen; maandelijkse gastpraatjes te hebben; en flexibele tijd en middelen voor training te bieden.

   We geven continu positieve en constructieve feedback met specificiteit en empathie, hebben zelfevaluaties in ons beoordelingsproces, en bieden middelen en ondersteuning voor carriĆØregroei.

   Geen ego

   We compenseren het team als geheel, niet individuen, en onderhandelen niet over salarissen die wereldwijd zijn vastgesteld.

   We geven ook geen bonussen, maar bieden secundaire voorwaarden aan alle medewerkers na een bepaalde periode bij het bedrijf.

   Medewerkers bewerken het bedrijf

   We geloven dat ons bedrijf geen statische entiteit is en iedereen zou het bedrijf moeten bewerken om het te verbeteren.

   Ontdek Healthy Business

   Over Ons
   Ontdek waarom we ervoor gekozen hebben om samen te werken met inspirerende leiders om de Healthy Business community te creƫren.